نوشته هایی با برچسب "کوهگردی"

توصیه های ایمنی در کوهستان

هیچ گاه تنها به کوه نروید. در کوه از ریختن و غلطاندن سنگ پرهیز کنید. بکوشید در برنامه های کوهنوردی با نظم باشید. بیش از توان فیزیکی یا توان فنی خود و دیگران برنامه ریزی نکنید. از غرور و منم بپرهیزید.(هیچ گاه در کوه دچار غرور نشوید) ورزش کوهنوردی دسته جمعی است، تکروی نکنید. در […]

ادامه مطلب