نوشته هایی با برچسب "نکات ایمنی"

توصیه و هشدارهای ایمنی در خصوص جنگلها و بوستان ها

استفاده از جنگلها و بوستان ها به مانند هر کار دیگری باید دارای قاعده و اصول باشد لذا قبل از همه به مسئولین حفظ و نگهداری از بوستان ها و مکان های سبز توصیه می نماید امکانات و تسهیلات مناسب را جهت استفاده کنندگان از این مکان ها تمهید نمایند. فراهم آوردن تسهیلات در جنگل […]

ادامه مطلب

توصیه های ایمنی در کوهستان

هیچ گاه تنها به کوه نروید. در کوه از ریختن و غلطاندن سنگ پرهیز کنید. بکوشید در برنامه های کوهنوردی با نظم باشید. بیش از توان فیزیکی یا توان فنی خود و دیگران برنامه ریزی نکنید. از غرور و منم بپرهیزید.(هیچ گاه در کوه دچار غرور نشوید) ورزش کوهنوردی دسته جمعی است، تکروی نکنید. در […]

ادامه مطلب