نوشته هایی با برچسب "آسانسور"

توصیه های ایمنی استفاده از آسانسور

در چاهک آسانسور حتماً از فنرهای ضربه گیر استاندارد و مناسب استفاده شود. به هیچ عنوان از آسانسور بیش از حد ظرفیت آن استفاده نشود. استفاده از آسانسور در زمان آتش سوزی در ساختمان های چند طبقه اکیدا ممنوع می باشد. به هیچ عنوان از آسانسوری که فاقد درب کابین می باشد استفاده ننمائید. هنگام […]

ادامه مطلب