توصیه های ایمنی استفاده از آسانسور

تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۲۳
 1. در چاهک آسانسور حتماً از فنرهای ضربه گیر استاندارد و مناسب استفاده شود.
 2. به هیچ عنوان از آسانسور بیش از حد ظرفیت آن استفاده نشود.
 3. استفاده از آسانسور در زمان آتش سوزی در ساختمان های چند طبقه اکیدا ممنوع می باشد.
 4. به هیچ عنوان از آسانسوری که فاقد درب کابین می باشد استفاده ننمائید.
 5. هنگام سوار شدن به آسانسور مراقب گیر کردن اشیاء پارچه ای (مثل چادر خانمها ) بین درب کابین باشیم.
 6. همواره از سالم بودن تهویه آسانسور اطمینان حاصل نمائید.
 7. در صورت قطع برق در مجتمع های مسکونی و اداری از خالی بودن آسانسور اطمینان حاصل نمائید.
 8. زنگ خطر و علایم هشدار دهنده آسانسور را به صورت دوره ای ومنظم بازدید نموده و از سالم بودن آنها مطمئن شوید.
 9. جهت نصب وخرید اسانسور فقط به مؤ سسات مجاز و مورد تأیید مؤسسه استاندارد وسازمان آتش نشانی مراجعه نمائید.
 10. قرار داد تعمیرات و نگهداری و بازدید های دوره ای آسانسور با شرکتهای مجاز و دارای صلاحیت فنی منعقد شود و از انجام منظم این سرویسها اطمینان حاصل نمائید.
 11. از حمل اشیاء وبارهای سنگین و حجیم با آسانسور نفربرخودداری نمائید.
 12. استفاده اطفال زیر ۵ سال به تنهائی از آسانسور توصیه نمی شود.
 13. به کودکان آموزش صحیح استفاده از آسانسور داده شود و جهت اطلاع رسانی صحیح هنگام بروز حادثه آنها را توجیه نمائید.
 14. به کودکان بیاموزیم که آسانسور وسیله بازی وتفریح نیست و از خطرات احتمالی در صورت استفاده غلط انها را آگاه نمائید.
 15. از سالم بودن قفل های دربهای آسانسور در طبقات مختلف اطمینان حاصل نمائید.
 16. کلید های مربوط به درب طبقات و درب چاهک و اتاقک آسانسور در محل مشخص و مناسب و دور از دسترس کودکان نگهداری شود تا در موقع حادثه به سهولت به آنها دسترسی پیدا کنیم.
 17. در صورت بروز حادثه و گیر کردن آسانسور مابین طبقات از وارد آوردن تکانهای بی مورد به کابین وسعی در باز نمودن درب کابین خودداری کنید.
 18. در صورت بروز حادثه آسانسور خونسردی خودرا حفظ نموده وبا شماره تلفن ۱۲۵ تماس حاصل نموده و در آدرس دهی دقت کامل نمائید.
 19. جهت انجام مشاوره های ایمنی در ارتباط با آسانسور و نحوه استفاده از ان با کارشناسان سازمان آتش نشانی مشورت نمائید.
 20. در هنگام تعمیرات آسانسور علائم هشدار دهنده در طبقات مختلف استفاده شود.